Służby usuwają skutki orkanu „Fryderyka”

Gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straż Pożarnej, wziął udział w odprawie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej

Read more