Forex, czyli największy na świecie pozagiełdowy rynek walutowy – co warto wiedzieć?

Wiele osób zastanawia się nad inwestowaniem, np. w pozagiełdowy rynek walutowy. Już na samym początku należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko inwestowania w takim przypadku jest bardzo duże i większość inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne. Dziś przedstawimy Wam, czym jest Forex i co wpływa na rynki walutowe.

Czym jest Forex?

Forex to rynek, na którym przeprowadza się transakcje walutowe, przy czym nie można go traktować jako giełdy jest on zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma jednego centralnego miejsca, które byłoby siedzibą. Jednocześnie FX Market jest rynkiem pozagiełdowym. Wyróżnia go również fakt, że jest jednym z najbardziej aktywnych rynków o dużej płynności finansowej.

Codzienne raportowanie pokazuje, że obroty przekraczają 6 bilionów dolarów, przy czym należy zdawać sobie sprawę, że tak duży przepływ pieniędzy wynika z tego, że inwestują na nim globalne koncerny. Transakcje określa się mianem handlu. Wykorzystuje się fluktuację kursów walutowych, co oznacza, że trzeba operować parami walutowymi, np. USD/PLN czy USD/EURO.

Spekulowanie oznacza, że zastanawiacie się, czy cena waluty jednego kraju wzrośnie czy spadnie wobec waluty drugiego kraju, przy czym robicie to według własnego uznania oraz opinii. Możecie też skorzystać z pomocy, którą są choćby opinie ekspertów. Jednak żadna wybrana przez Was strategia nie oznacza, że Wasza inwestycja zakończy się sukcesem.

Samo działanie Forex jest proste. Zawsze musicie podjąć decyzję, czy waluta bazowa będzie silniejsza czy też słabsza od waluty kwotowanej. Na tym rynku pozagiełdowym można wykorzystać lewar, czyli otwierać pozycję w taki sposób, by ewentualny zysk był zwielokrotniony, co wiąże się z wielokrotnie wyższym ryzykiem. 

Ważne pojęcia, czyli lewar oraz spread

Zapewne spotkacie się z pojęciem takim jak lewar. Już teraz warto dowiedzieć się, czym on jest. Lewar inaczej zwany jest dźwignią finansową. Sprawia, że możecie otwierać pozycje większe niż inwestowany kapitał, co oznacza, że wnosicie ułamek wartości. Ten ułamek nazywa się depozytem zabezpieczającym. Jeżeli depozyt wynosi 3,3%, to możecie przeprowadzić transakcję 30 razy większe niż kapitał. Mówimy wtedy, że wykorzystuje się dźwignię 30:1. Jednocześnie oznacza to, że Wasze ryzyko jest 30% wyższe.

Kolejnym ważnym pojęciem jest spread, czyli inaczej widełki cen kup i sprzedaj. Jest to różnica pomiędzy aktualną ceną, po której można zakupić czy sprzedać daną walutę, przy czym trzeba pamiętać, że cena “kup” jest wyższa od ceny “sprzedaj”. Jeżeli chcecie zacząć inwestowanie, to umożliwia to platforma Forex, ale najpierw musicie założyć konto inwestycyjne. Początkowo możecie skorzystać z konta demo, aby nauczyć się obsługi. 

Co wpływa na rynki walutowe? 

Inwestowanie na rynku Forex wiąże się z ryzykiem. Jednocześnie na rynki walutowe wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest sytuacja polityczna oraz wyniki gospodarcze danego kraju. Stabilne politycznie państwa są bardziej atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów. Jednak sytuacja geopolityczna może zmieniać się bardzo szybko. Na rynek walutowy wpływają też stopy procentowe czy poziom inflacji. W tym przypadku to Banki Centralne decydują o poziomach stóp procentowych, gdyż jest to główny środek kontroli  wzrostu cen. Kolejnym czynnikiem jest inflacja, przy czym musi być ona powiązana z wysokością stóp procentowych.

Materiał sponsorowany           

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *