Ukrainiec podejrzany o poważne przestępstwa zatrzymany we Wrocławiu

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach zatrzymali obywatela Ukrainy, którego za poważne przestępstwa poszukiwały ukraińskie służby. Mężczyznę zatrzymano i przekazano wrocławskiej policji. Docelowo cudzoziemiec zostanie w ramach ekstradycji przekazany ukraińskiemu wymiarowi sprawiedliwości.
 7 lutego w godzinach popołudniowych do Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu- Strachowicach zgłosił się 27-letni obywatel Ukrainy. Po sprawdzeniu cudzoziemca w bazach danych SG okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za rozboje i inne poważne przestępstwa. Władze Ukrainy wydały za nim nakaz aresztowania i ekstradycji. Po potwierdzeniu aktualności poszukiwań, 27-latek został zatrzymany i przekazany wrocławskiej policji, która docelowo w ramach ekstradycji przekaże cudzoziemca ukraińskiemu wymiarowi sprawiedliwości.
Ekstradycja to wynikający z porozumienia państw proces polegający na wydaniu państwu żądającemu wydania, na wniosek państwa wnioskującego, osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa w celu pociągnięcia tej osoby do odpowiedzialności karnej. W ramach ekstradycji może być przekazana także osoba skazana za popełnienie przestępstwa w celu wykonania orzeczonej kary lub środka zabezpieczającego, na terytorium państwa żądającego wydania. Ekstradycja służy ściganiu przestępców na arenie międzynarodowej, a jej podstawą prawną są przede wszystkim dwu- lub wielostronne umowy międzynarodowe.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *