26 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w przeciągu ostatnich trzech dni przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 26 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy.Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 5 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Następnych 20 cudzoziemców (10 obywateli Ukrainy, 5 obywateli Rosji, 1 obywatela Iraku, obywatelkę Iranu, obywatela Turcji, Tajwanu oraz Białorusi) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Obywatelka Iranu do czasu zakończenia postępowania zobowiązującego ją do powrotu oczekiwać będzie, zgodnie z decyzja sądu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. W stosunku do obywatela Iraku trwają czynności mające na celu przekazanie cudzoziemca w ramach readmisji stronie niemieckiej. Natomiast pozostali obcokrajowcyotrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Kolejną cudzoziemkę – obywatelkę Rosji zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że kobieta posiada ważne tytuł pobytowy na terytorium UE, pouczono ją o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemkę ukarano mandatem karnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *