Stanowisko Polskiej Unii Edukacyjnej ws. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Polska Unia Edukacyjna (PUE) zrzeszająca federacje szkół społecznych i uczelnie niepubliczne uważa, że przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego nastąpiłoby obecnie w trudnej sytuacji medycznej, logistycznej, organizacyjnej i technologicznej.

Sytuacja medyczna jest daleko niepewna, ponieważ nie ma wystarczających przesłanek do ustalenia terminu zakończenia epidemii. Nie można również bagatelizować syndromu psychologicznego, istniejącego zapewne u części młodzieży, spowodowanego sytuacją ekstremalną i kryzysową, jaki prawdopodobnie wpłynąłby na zniekształcenie wyników tych egzaminów.
Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, PUE stoi na stanowisku, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem w sytuacji tak nieprzewidywalnej i niepewnej, jaka ma miejsce obecnie, jest odwołanie egzaminu ósmoklasisty i przeprowadzenie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na podstawie konkursu świadectw, a także odwołanie egzaminu maturalnego i wydanie uczniom świadectw maturalnych na podstawie wyników uzyskanych przez nich w toku kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Świadectwa te w pełni potwierdzają zakres wiedzy i kompetencji uczniów oraz oddają stopień ich przygotowania do dalszych etapów nauczania. Poza tym, wybór takiego rozwiązania nie spowoduje perturbacji w przyjęciu młodych ludzi do szkół średnich i wyższych, ponieważ proces rekrutacji przebiega w szkołach i uczelniach od wielu lat niemal całkowicie zdalnie, bez potrzeby kontaktu fizycznego, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników.

/PAP/
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *