DZIAŁANIA „SMOG” ZIELONOGÓRSKIEJ DROGÓWKI

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego prowadzą na drogach całego powiatu działania „Smog”. Kierujący mogą spodziewać się kontroli poziomu emisji spalin do atmosfery, a także stanu technicznego pojazdów. Szczególną uwagę policjanci zwracają na sprawność układu wydechowego, a w działaniach będą wykorzystywać specjalistyczny sprzęt tzw. dymomierz i analizator spalin.

W ostatnich miesiącach wiele uwagi poświęcamy jakości powietrza, którym oddychamy – szczególnie w miastach. W działania ograniczające emisję spalin i innych zanieczyszczeń do środowiska wpisują się również policjanci. Celem akcji „SMOG” jest ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na wadliwe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego – co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Podczas działań policjanci zwrócą szczególną uwagę także na stan trzeźwości kierujących czy popełnione inne wykroczenia w ruchu drogowym. Podczas działań „SMOG” policjanci sprawdzają czy układ wydechowy pojazdu nie powoduje nadmiernego zadymienia, sprawdzają sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia. Zwracają uwagę na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie i oznakowanie pojazdu. Za pomocą dymomierza i analizatora spalin policjanci sprawdzają czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Kierujący, których pojazdy nie spełnią wymogów określonych przepisami prawa, muszą się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. Ponadto kierujący za zły stan techniczny pojazdu może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł.

Pamiętajmy!

Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).


Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.


Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

Źródło: podinsp. Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *