Nielegalna praca w sortowni śmieci

Jeden z pracodawców w Nowym Sączu postanowił zatrudnić w sortowni odpadów obywateli Ukrainy. Nie zatroszczył się jednak należycie o uregulowanie sytuacji prawnej cudzoziemców.W piątek 27 kwietnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie skontrolowali legalność zatrudnienia cudzoziemców w sortowni odpadów na terenie Nowego Sącza. Podczas kontroli okazało się, że 5 obywateli Ukrainy sortowało śmieci, choć nie mieli zezwoleń na wykonywanie pracy na rzecz sądeckiego pracodawcy. Ze względu na niedopełnienie obowiązujących formalności obywatele Ukrainy otrzymali decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski w terminie 30 dni. Dodatkowo przez rok cudzoziemcy nie będą mogli ponownie wjechać do Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen.W stosunku do nieuczciwego pracodawcy skierowany zostanie wniosek do Sądu o ukaranie. Nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom zagrożone jest karą grzywny od 10 do 30 tys. zł (art.120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

zdj. Karpacki OSG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *