CBA: Uzupełnione i zmienione zarzuty dla b. ministra sportu z lat 2013-2015

– CBA informuje:

Były minister sportu Andrzej B. usłyszał uzupełnione i zmienione zarzuty dotyczące podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Podstawą są ustalenia z kontroli i śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Łodzi i Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
Nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych podejrzanego mają większą skalę niż w ogłoszonych zarzutach podejrzanemu w lutym 2016 r. Ustalenia CBA i prokuratury wskazują na wyższe zaniżanie wysokości posiadanych środków pieniężnych. Ustalono, że kwota nie wykazanego w złożonej deklaracji PIT 36 za 2012 r. dochodu jest znaczenie wyższa niż w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów z lutego 2016 r. i wynosi ponad 120 tysięcy zł. Dlatego też prokurator ogłosił dziś podejrzanemu Andrzejowi B. zmienione i uzupełnione zarzuty.

Zarzuty dotyczą złożenia przez Andrzeja B. w okresie od 2011 r. do 2013 r. sześciu nieprawdziwych oświadczeń majątkowych: pięć z nich zostało złożonych, kiedy był posłem na Sejm RP, jedno z 2013 r. dotyczy okresu, kiedy był Ministrem Sportu i Turystyki.
Jak podkreśla prokuratura, czas trwania przedmiotowego postępowania wynika z konieczności dokonania skrupulatnej weryfikacji dokumentacji finansowej podejrzanego, oczekiwania na zakończenie postępowań prowadzonych przez organy skarbowe, a także uzyskania wyników czynności zleconych w ramach międzynarodowej pomocy prawnej w Wielkiej Brytanii – wobec ujawnionych w toku śledztwa okoliczności związanych ze wskazywaniem przez podejrzanego w dokumentach skarbowych na przekazywanie środków pieniężnych przez córkę, zamieszkałą w Wielkiej Brytanii.

Na poczet grożących kar, na mieniu podejrzanego dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 300 tys. zł, poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej nieruchomości.

Sprawdzanie oświadczeń jest ustawowym obowiązkiem CBA. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym poddawani są m.in. parlamentarzyści. W związku z tym CBA wielokrotnie kierowało zawiadomienia do prokuratury. Z reguły wątpliwości dotyczyły rozbieżności między faktycznym stanem majątkowym, a deklarowanym – umyślne podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym jest przestępstwem. CBA ustaliło w trakcie kontroli, że badane oświadczenia majątkowe złożone przez Andrzeja B. mogą być nieprawdziwe. Wszczęto śledztwo, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Delegaturą CBA w Łodzi.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/ amac/

 Źródło informacji: CBADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *