Wyniki kontroli escape roomów w Małopolsce

W związku z tragedią, która miała miejsce w Koszalinie, służby rozpoczęły ogólnopolskie kontrole obiektów typu „escape room”. Wyniki kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce zostały przedstawione na briefingu prasowym, w którym uczestniczyli m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik i małopolski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak.
 – Ta tragedia, która wydarzyła się w piątek w Koszalinie, to ogromny ból, jaki czują teraz rodzice, ale i mieszkańcy Koszalina. To wielka strata, która dotknęła wszystkich, nas też. Wzbudziła w nas wiele emocji i współczucia dla rodzin i dla wszystkich bliskich. Solidaryzujemy się w bólu, żałobie z wszystkimi tymi, którzy tej straty doświadczyli, ale jednocześnie podejmujemy działania, które zostały przez ministra spraw wewnętrznych i administracji określone jako działania, które powinny być podjęte w trybie natychmiastowym – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
Kontrola Straży Pożarnej
Na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, w całym kraju trwają kontrole Straży Pożarnej w lokalach oferujących zabawę w escape roomach. Na terenie województwa małopolskiego, jak dotąd, strażacy zlokalizowali 43 tego typu obiekty, z czego kontroli poddano 42. Stwierdzono 240 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łącznie 19 lokali było użytkowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem obiektu. Dla 14 obiektów wydano decyzje o zakazie eksploatacji. W przypadku siedmiu – nałożono mandaty karne.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze warunków ewakuacji:
– brak wyposażenia budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
– przekroczenie o 100% dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego,
– występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego,
– brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą,
– zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,
– składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych,
– brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe,
– występowanie drzwi podnoszonych na drodze ewakuacyjnej,
– występowanie schodów zabiegowych jako jedynej drogi ewakuacyjnej.
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji:

– nieokazanie do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych,
– brak wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne 25,
– brak wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
– brak doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

 Zintensyfikowane kontrole prowadzi też Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 Opracowanie i zdjęcia: MUW w Krakowie.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *