Europejskie Związki Zawodowe poparły postulat OPZZ dotyczący europejskiej płacy minimalnej

Coraz bliżej dyrektywy o europejskiej płacy minimalnej.

2 września 2020 r. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) ogłosiła wyniki głosowania nad swoim stanowiskiem w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej godnych płac w Europie (tak zwana europejska płaca minimalna) rekomendując dyrektywę jako właściwą formę ich wprowadzenia. Za przyjęciem stanowiska oddanych zostało 85% głosów, przeciwko 11%, wstrzymało się 4%.
Stanowisko zostało przyjęte w ramach drugiej fazy konsultacji Komisji z partnerami społecznymi, która dotyczyła formy w jakiej powinny zostać wprowadzone godne płace w Europie oraz ile powinny wynosić. EKZZ w swojej opinii oprócz rekomendowania dyrektywy ramowej, podzielił postulat OPZZ proponujący wprowadzenie odniesienia do wymiaru płacy średniej, tak że proponowane godne wynagrodzenie według europejskich związków nie powinno wynosić mniej niż 60 procent mediany i 50 procent płacy średniej w danym kraju.

EKZZ proponuje również, żeby dyrektywa zawierała środki zachęcające państwa członkowskie do wspierania rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy, których obowiązywanie powinno wynosić co najmniej 60 procent w poszczególnych branżach. W tym celu partnerzy społeczni powinni- przy zachowaniu ich autonomii -opracować odpowiednie plany działań promujące dialog społeczny w miejscach pracy. Dla przypomnienia układy zbiorowe pracy oprócz europejskiej płacy minimalnej były drugim najważniejszym tematem podejmowanym przez Jana Guza na arenie europejskiej.

Od przeszło 10 lat intensywnie promowaliśmy na arenie europejskiej nasz postulat europejskiej płacy minimalnej – powiedział Andrzej Radzikowski przewodniczący OPZZ. Wielokrotnie rozmawiałem z liderami europejskich związków zawodowych jako jedyny przedstawiciel z polskich związków zawodowych uczestniczący w posiedzeniach Komitety Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych czy w spotkaniach bilateralnych w Brukseli. Nasze działania, podobnie jak w przypadku rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych odniosły skutek.Potrafiliśmy również zmobilizować związki zawodowe z krajów Europy środkowej do poparcia europejskiej płacy minimalnej i to z naszej inicjatywy związki z tego kraju przyjęły wspólne stanowisko.
Adam Rogalewski dyrektor wydziału międzynarodowego powiedział- Od przyjęcia stanowiska w sprawie płacy minimalnej do dyrektywy jest jeszcze daleka droga. Jednak najważniejsza praca została wykonana i EKZZ pokazał swoje silne wsparcie dla naszej inicjatywy. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Komisja przychyla się do stanowiska związkowego i przedstawi projekt dyrektywy. Mam nadzieje, że rząd polski wyrazi swoje poparcie dla europejskiej godnej płacy, w ciągu dalszych prac legislacyjnych.

Adam Rogalewski

dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ/opzz.org.pl/
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *