27 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w ten weekend przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 27 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy.


Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 14 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. Następnych 9 obywateli Ukrainy zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen . Wszyscy obywatele Ukrainy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.


Kolejnych 4 cudzoziemców – 2 obywateli Syrii, obywatela Mongolii oraz bezpaństwowca zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że posiadają oni ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *