Ukraińcy próbowali wręczyć łapówkę funkcjonariuszom Straży Granicznej. Dostali rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata

5 stycznia, funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach oraz z Placówki SG w Jeleniej Górze otrzymali propozycje odstąpienia od swoich obowiązków służbowych w zamian za gratyfikację finansową. Za swoją propozycję cudzoziemcy dostali rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata.5 stycznia funkcjonariusze Placówki SG z Wrocławia-Strachowic pełniąc służbę w rejonie dworca głównego PKS we Wrocławiu wylegitymowali obywatela Ukrainy. Po dokonanych sprawdzeniach funkcjonariusze ustalili, że wobec Ukraińca zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu powrotu, ponieważ   przebywa on w Polce niezgodnie z deklarowanym celem i warunkami pobytu. Podczas sporządzania dokumentacji obywatel Ukrainy zaproponował 100 euro patrolowi SG w zamian za odstąpienie od dalszych czynności

Cudzoziemiec za swoją propozycję został zatrzymany a za pobyt w Polsce niezgodny z przepisami nałożono na niego mandat karny gotówkowy w wysokości 200 zł.
W trakcie dalszego przesłuchania cudzoziemiec przyznał się, że próbował finansowo wpłynąć na funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dobrowolnie poddał się karze 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz grzywny w wysokości 1200 zł. Dodatkowo Komendant PSG we Wrocławiu-Strachowicach wydał wobec cudzoziemca decyzję do powrotu wraz 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen. Wczoraj pod konwojem cudzoziemiec został odwieziony do przejścia granicznego w Medyce.

Kolejny obywatel Ukrainy, tym razem z Jakuszycach, zaproponował funkcjonariuszom Straży Granicznej z Jeleniej Góry 100 euro by nie wyciągali wobec niego żadnych konsekwencji prawnych. Cudzoziemiec bowiem posiadał w swoim paszporcie wizę z prawem do pracy i zezwolenie na pracę na terytorium RP wystawione przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednak jak oświadczył, nigdy nie kontaktował się z pracodawcą u którego miał pracować a dokument ten potrzebny był mu jedynie do wjazdu do Polski w celu znalezienia pracy w Czechach.
Cudzoziemiec został zatrzymany. Przyznał się do oferowania korzyści majątkowej i dobrowolnie poddał się karze w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym   okresem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata oraz grzywnę w kwocie 1000 zł

Dzisiaj Komendant PSG w Jeleniej Górze zobowiązał cudzoziemca do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium Polski i innych państwa obszaru Schengen na okre 3 lat.

Art. 229. § 1. Kodeksu Karnego mówi, że kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *