Pożar w zakładzie recyklingu elektrośmieci

19 lutego 2019 roku o godzinie 2:14 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Kielcach wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu MB Recykling Sp. z o.o. przetwarzającego elektrośmieci. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu straży pożarnej kierujący działaniem ratowniczym w wyniku rozpoznania ustalił, że  doszło do pożaru składowanych w wiacie magazynowej zużytych akumulatorów i baterii.


Pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się na składowany wokół wiaty zużyty sprzęt AGD i RTV przeznaczony do recyklingu. Pracownicy przed przybyciem zastępów straży pożarnej podjęli nieskuteczną próbę gaszenia pożaru, przy użyciu gaśnic proszkowych. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu w pierwszej fazie akcji 4 prądów gaśniczych na pożar. Ratownicy będący w strefie zadymienia pracowali w sprzęcie ochrony układu oddechowego, pozostali ratownicy pracujący poza strefą używali masek filtrujących. Stosowano częstą rotację ratowników podających prądy gaśnicze. Na miejsce zdarzenia zadysponowano kontener ze środkiem pianotwórczym, kontener ze sprzętem ochrony układu oddechowego oraz grupę operacyjną KM PSP w Kielcach i KW PSP w Kielcach.


Kierowanie działaniami przejął zastępca komendanta miejskiego PSP w Kielcach.

Po zbudowaniu systemu zaopatrzenia wodnego w oparciu o podziemny zbiornik wodny p. poż. o pojemności 360 musytuowany na terenie firmy oraz dowożenie z pobliskiej sieci hydrantowej podano dodatkowo 4 prądy gaśnicze. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania, przerzucania i przelewania wodą ze zwilżaczem elektrośmieci z pomocą ciężkiego sprzętu (dwa wózki widłowe, ładowarka i koparko-ładowarka) udostępnionego przez właściciela firmy. W następnych godzinach kontynuowano dogaszanie spalonych elektrośmieci. 
O pożarze powiadomiono dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wniosek kierującego działaniem ratowniczym przybyli na miejsce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na miejsce przybyli także Wójt Gminy Piekoszów  Zbigniew Piątek oraz Starosta Kielecki Mirosław Gębski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Mariuszem Ścianą i kierownikiem zespołu ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach.  Po zakończeniu działań gaśniczych dokonano dokładnego sprawdzenia pogorzeliska, po czym zakończono działania.  

W akcji gaśniczej trwającej ponad 17 godzin brało udział 23 zastępy straży pożarnej i 177 strażaków, w tym 13 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych i 87 strażaków ochotników. W trakcie działań zużyto  400 m3 wody i 8,6 m3 środka pianotwórczego.

Opracowanie: mł. bryg. Mariusz Góra
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach/straz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *