Bardzo groźny pożar sklepu na zabytkowym rynku ! Zagrożone dwa sąsiednie drewniane budynki: Izba Muzealna i obiekt prywatny.

8 lutego 2019 roku o godz. 6:57 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wpłynęła informacja o pożarze w sklepie na zabytkowym rynku w miejscowości Lanckorona (gmina Lanckorona, powiat wadowicki).


Po przyjęciu zgłoszenia dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP PSP w Wadowicach niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia siły i środki KP PSP w Wadowicach, w tym SiS z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wadowicach (pojazdy SLRR, SLOp, GCBAPr, GCBARt, SCD, SLBus) oraz SiS z JRG PSP w Andrychowie (pojazd GCBARt). Dodatkowo w pierwszym rzucie wzmocniona dodatkowymi dwoma funkcjonariuszami obsada SK KP PSP Wadowice zadysponowała zastępy z ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin: Lanckorona, Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice.


Zawiadomiono także wójta gminy Lanckorona, który przybył na miejsce pożaru.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, przeprowadzeniu rozpoznania i przejęciu kierowania działaniem ratowniczym od naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie pierwszy KDR z PSP (zastępca dowódcy zmiany JRG Wadowice asp. Łukasz Czwartek) stwierdził, że pożarem objęte są pomieszczenia sklepowe w murowanym piętrowym budynku zlokalizowanym w gęstej zabytkowej zabudowie lanckorońskiego rynku. Cały obiekt wewnątrz był zadymiony a bezpośrednio zagrożone były dwa sąsiednie drewniane budynki: Izba Muzealna w Lanckoronie oraz obiekt prywatny. Według uzyskanych w toku rozpoznania informacji w pomieszczeniach objętych pożarem i zadymieniem nie przebywały żadne osoby, natomiast przechowywane były 3 butle 11-kilogramowe z gazem propan-butan.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych oraz podaniu przez ratowników trzech  prądów gaśniczych wody w natarciu oraz dwóch prądów wody w obronie sąsiednich obiektów, kolejny KDR (dowódca JRG Wadowice bryg. Jerzy Leśniakiewicz) zażądał niezwłocznego zadysponowania pogotowia energetycznego oraz większej liczby zastępów ratowniczo-gaśniczych, w tym także pojazdów z dużą ilością wody a także zestawu kontenerowego ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.


Po przybyciu na miejsce zdarzenia grupy operacyjnej KP PSP w Wadowicach kierowanie działaniem ratowniczym przejął komendant powiatowy PSP bryg. Paweł Kwarciak, dzieląc jednocześnie teren akcji ratowniczo-gaśniczej na odcinki bojowe. W miarę przybywania na miejsce pożaru kolejnych zastępów OSP, KDR polecił podać w natarciu kolejny prąd gaśniczy wody i piany lekkiej, wykorzystując do tego celu m.in. autodrabinę a także polecił przeprowadzić rozbiórkę części ściany magazynowej i stropu celem umożliwienia dotarcia z wykorzystaniem kamer termowizyjnych do zarzewi ognia i ugaszeniu pożaru.


W wyniku prawie 6-godzinnych działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez kilkanaście jednostek ochrony przeciwpożarowej, mimo utrudnień w postaci zwartej pierzejowej zabudowy lanckorońskiego rynku, uratowano dwa sąsiednie drewniane budynki o bardzo dużej wartości historycznej.

Na miejsce pożaru przybył Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak.

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Kolber, KP PSP w Wadowicach
Zdjęcia:  st. kpt. Marek Szydło, KP PSP w Wadowicach
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *